ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    *مهم: جهت پیگیری موارد مربوط به سفارشات، اعلام شناسه سفارش در متن پیام الزامی است.

    بسیار خب

    ارسال تیکت

    دسته یا دپارتمان

    مشکل شما در مورد کدام دسته یا دپارتمان است؟